YUTIEN油田方向控制阀 PV系列引导式单向阀

YUTIEN油田方向控制阀 PV系列引导式单向阀

YUTIEN引导式单向阀部分常规型号参考:PVG-03-05 , PVG-03-05-E , PVG-03-50 , PVG-03-50-E , PVG-06-05 , PVG-06-05-E , PVG-06-50 , PVG-06-50-E , PVG-10-05 , PVG-10-05-E , PVG-10-50 , PVG-10-50-E , PVT-03-05 , PVT-03-05-E
PDF

YUTIEN引导式单向阀部分常规型号参考:PVG-03-05 , PVG-03-05-E , PVG-03-50 , PVG-03-50-E , PVG-06-05 , PVG-06-05-E , PVG-06-50 , PVG-06-50-E , PVG-10-05 , PVG-10-05-E , PVG-10-50 , PVG-10-50-E , PVT-03-05 , PVT-03-05-E , PVT-03-50 , PVT-03-50-E , PVT-04-05 , PVT-04-05-E , PVT-04-50 , PVT-04-50-E , PVT-06-05 , PVT-06-05-E , PVT-06-50 , PVT-06-50-E , PVT-10-05 , PVT-10-05-E , PVT-10-50 , PVT-10-50-E , PVTF-16-05 , PVTF-16-05-E , PVTF-16-50 , PVTF-16-50-E

未经允许不得转载:如虹精工(厦门)电子科技有限公司 » YUTIEN油田方向控制阀 PV系列引导式单向阀