KITA经登磁性传感器 磁性开关 KT20系列

KITA经登磁性传感器 磁性开关 KT20系列

Model No. KT-20R、KT-20DE、KT-20N、KT-20NE、KT-20P、KT-20PE KT-20R 特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。 KT-20DE 特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。 KT-20N 特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 KT-20NE 特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。 KT-20P 特性:5 ~
PDF

Model No. KT-20R、KT-20DE、KT-20N、KT-20NE、KT-20P、KT-20PE

 • KT-20R
  特性:5 ~ 240V DC/AC,100mA,10W。
 • KT-20DE
  特性:5 ~ 30V DC,50mA,1.5W。
 • KT-20N
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-20NE
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-20P
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。
 • KT-20PE
  特性:5 ~ 30V DC,200mA,6W。

规格表

型号 KT-20R KT-20DE KT-20N KT-20NE KT-20P KT-20PE
开关逻辑 SPST 常开型 电子式无接点,常开型 电子式无接点,常开型 电子式无接点,常开型 电子式无接点,常开型 电子式无接点,常开型
输出接点型式 有接点 无接点 无接点 NPN 型 无接点 NPN 型 无接点 PNP 型 无接点 PNP 型
使用电压范围 5 ~ 240V DC/AC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC 5 ~ 30V DC
最大开关电流 100mA max. 50mA max. 200mA max. 200mA max. 200mA max. 200mA max.
接点容量 10W max. 1.5W max. 6W max. 6W max. 6W max. 6W max.
消费电流 15mA@24V DC max. 6mA@24V DC max. 15mA@24V DC max. 6mA@24V DC max.
内部电压降 3.5V max. 3.7V max. 1.5V max. 0.5V max. 1.5V max. 0.5V max.
指示灯颜色 绿色 LED 红色 LED 红色 LED 红色 LED 绿色 LED 绿色 LED
电线 Ø4, 2C, PVC Ø4, 2C, PVC Ø4, 3C, PU Ø4, 3C, PU Ø4, 3C, PU Ø4, 3C, PU
最大切换工作频率 200Hz 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max. 1000Hz max.
感应磁场强度 80 高斯 40 ~ 1000 高斯 70 高斯 40 ~ 1000 高斯 70 高斯 40 ~ 1000 高斯
未经允许不得转载:如虹精工(厦门)电子科技有限公司 » KITA经登磁性传感器 磁性开关 KT20系列